Vorming voor startende leerlingenbegeleiders

17 juni 2020

Volgend jaar bieden wij de mogelijkheid aan startende leerlingenbegeleiders om zich in een tijdpad van 5 volle dagen te professionaliseren. We doen dit door middel van input en reflectie op de eigen praktijk. 

De concrete vertaling naar de werkvloer krijgt dus de volle aandacht. We werken door middel van interactieve hoorcolleges, werksessies, supervisie en coaching.

Je kan nu reeds inschrijven voor dit professionaliseringstraject. Meer info vind je hier.