Vak- en schoolbegeleiding

27 juni 2018

Door de aanstelling van Wim Simoens als directeur van Eekhout Academy is er een wijziging in de verdeling van de scholengemeenschappen voor de schoolbegeleiding.

  • Geert Breine blijft vanaf september 2018 schoolbegeleider voor beide Brugse scholengemeenschappen en wordt ook anker voor SG Houtland.
  • Luc Beelprez wordt schoolbegeleider voor SG Oostkust.
  • Geert Delaleeuw, halftijds vakbegeleider wiskunde, neemt vanaf 1 september deze opdracht voltijds waar voor de volledige regio.