Tot 5 500 euro subsidie ter versterking digitalisering onderwijs!

18 november 2020

Omwille van de coronacrisis werd noodgedwongen en versneld overgeschakeld naar (meer) digitaal onderwijs. Kwetsbare kinderen en jongeren dreigen hierbij echter uit de boot te vallen omdat zij of hun directe omgeving niet steeds beschikken over de nodige digitale vaardigheden en/of infrastructuur (inclusief internet).

Om hieraan tegemoet te komen, lanceert het Streekfonds West-Vlaanderen op vraag van de Provincie West-Vlaanderen een oproep naar West-Vlaamse scholen en onderwijsinstellingen toe die tijdens de coronacrisis extra geconfronteerd worden met kwetsbare kinderen en jongeren.

De Provincie heeft hierbij een budget vrijgemaakt voor de ondersteuning van gerichte initiatieven die inspelen op de noden van de meest kwetsbare groepen.

De financiële steun kan op verschillende niveaus en cumulatief worden aangewend:

  1. Digitale ONDERSTEUNING EN/OF BEGELEIDING VAN INDIVIDUELE LEERLINGEN (vb. aankoop materiaal, individuele begeleiding …): tot max. 2 000 euro
  2. Digitale CONTEXTVERSTERKENDE MAATREGELEN (extra opleidingen onderwijzend personeel, workshops, ouderbegeleiding …): tot max. 1 500 euro
  3. Digitale VERSTERKING VAN DE MATERIËLE INFRASTRUCTUUR in de schoolomgeving (bijkomende uitrusting, ICT, hardware …): tot max. 2 000 euro.

Alle info over deze oproep en hoe een aanvraag in te dienen <<<

  • Voor alle scholen en onderwijsinstellingen in West-Vlaanderen;
  • Heel eenvoudige procedure; toon in voldoende mate de kwetsbaarheid en de nood aan!

Deadline digitaal indienen: 23/11/2020!