so - Voorbereiding heropstart

24 maart 2020

Beste Lezer

De Corona-crisis stelt ons allen, leraren, directies, besturen en begeleiders voor heel wat uitdagingen. In quasi elke school, ongeacht het niveau, zijn tientallen leraren bezig met de realisatie van afstandsonderwijs, met als doel zo weinig mogelijk leerkansen verloren te laten gaan.

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil je vanop afstand daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

  1. Op de themapagina ‘Afstandsleren’ vind je meerdere mogelijkheden in verband met afstandsleren, geven we je nuttige tips en achtergrondinformatie, verwijzen we door naar het beschikbare aanbod van softwareleveranciers en uitgeverijen en bundelen we per vak tips van onze pedagogische begeleiders.
  2. Op dit moment zijn we volop bezig met de ontwikkeling van een Vlaanderenbreed platform, ondersteund door Microsoft, om leraren in staat te stellen zelf ontwikkeld materialen te delen, elkaar te inspireren, leermateriaal te ontwikkelen en met elkaar te communiceren. Een grote uitdaging, maar alles wordt in het werk gesteld om dit zo vlug mogelijk online te krijgen. We rekenen hierbij op de solidariteit van eenieder. Het ziet er naar uit dat de scholen misschien niet kunnen heropstarten na de paasvakantie. We zullen elkaar, in functie van goed onderwijs, zeker nodig hebben.
  3. En wat na de heropstart?

Vorige week heb ik, samen met de schoolbegeleiders, tientallen scholen gecontacteerd rond de vragen die leven i.f.v. de heropstart. We hebben daarbij een inventaris gemaakt, die ondertussen werd bezorgd aan de collega’s in Brussel:

  • Wat met de evaluatie van opdrachten in afstandsleren?
  • Wat met niet-gerealiseerde doelen of niet-uitgevoerde stages?
  • Wat me duaal leren?
  • Wat zijn de gevolgen voor de delibererende klassenraad?
  • Wat met extra-scolaire activiteiten in het derde trimester?
  • Enz.

Wij zorgen ervoor dat alle vragen een antwoord krijgen. Maar geef ons daarvoor ook wat tijd. Heel wat antwoorden moeten juridisch worden onderbouwd. Via de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op de website kan je op geregelde tijdstippen een update krijgen van antwoorden op belangrijke vragen.

  4. Wij blijven met de vak- en schoolbegeleiders ook stand-by. Je kan ons intussen sowieso vragen stellen. Hier vind je de contactgegevens.

 

Luc Beelprez

Niveaucoördinator secundair onderwijs