so - OP: studienamiddag voor opvoeders 'Moeilijk gedrag: kans of uitdaging tot opvoeden?' - 17/11/2020

14 oktober 2020

Op dinsdagnamiddag 17 november 2020 organiseert de werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen een studienamiddag rond het thema ‘Moeilijk gedrag: kans of uitdaging tot opvoeden?’.

We starten met een kort plenair gedeelte waarna we in afzonderlijke gespreksgroepen rekenen op jouw actieve inbreng en de uitwisseling van ervaringen van de deelnemers. 

Tijdens deze studienamiddag laten wij je kennismaken met de vier pedagogische basishoudingen van de Social Discipline Window, een matrix geënt op de pijlers ‘structuur’ (grenzen stellen) en ‘zorg’ (ondersteunen).

Vanuit door jou aangebrachte casussen (rond leerlingengedrag) gaan we samen op zoek naar mogelijke wegen van ‘herstelgerichte, verbindende’ aanpak. We krijgen inzicht in het gedrag van pubers en denken samen na hoe wij hiermee kunnen omgaan.

INTERESSE? Deze studienamiddag staat open voor alle leden van het ondersteunend personeel, directies, middenkader, leerlingenbegeleiders.

>>> MEER INFO
>>> INSCHRIJVEN