so - Nieuwsbrief identiteit – godsdienst – pastoraal

14 oktober 2020

In de nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal lees je meer over ...

 • synodaal proces bisdom Brugge
 • impulsen voor pastoraal op school in covid-tijden
 • oproep – vieren van patroonheiligen
 • inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst basisonderwijs
 • iedereen feest! de jaarkalender voor 2021 is er
 • verrassend vreugdevol
 • nieuwe directies ontvangen op het bisdom
 • mededelingen van de inspectie-begeleiding roomskatholieke godsdienst secundair onderwijs
 • even voorstellen –uitgeverij Muurkranten, kortweg UM
 • fratelli tutti
 • uitsmijter – boek & luisterlied