so - Het gebruik van mondmaskers en onderwijs aan dove, slechthorende en stos-leerlingen

18 november 2020

De ondersteuners type 7 BuSO Spermalie hebben een open brief geschreven om aandacht te vestigen op de extra-moeilijke omstandigheden voor leerlingen die het mond- en lipbeeld nodig hebben in hun leer- en onderwijsproces.

De brief werd al zo breed mogelijk verspreid, maar we willen graag de oproep ook langs deze weg nog bekendmaken.

LEES VERDER