so - aanbod pedagogische begeleiding 2020-2021

30 juni 2020

Raadpleeg hier de brochure aanbod secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021. We hopen je op die manier te kunnen ondersteunen op school- en op klasniveau. Je vindt hier een ruim aanbod dat een antwoord wil bieden op jullie prioriteiten.

Wil deze brochure ook aan je leraren bezorgen met de vermelding dat elke leraar hier vakgericht alle info vindt betreffende curriculum, netwerken, onderwijswerkplaatsen, professionaliseringsinitiatieven enz.

Uiteraard kan je met je vragen ook bij de schoolbegeleider, de vakbegeleider of de niveaucoördinator terecht.

De beslissing om de volledige brochure enkel in digitale vorm ter beschikking te stellen kadert in onze keuze om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Je ontvangt begin september via je schoolbegeleider nog een beperkte drukversie met de nodige contactgegevens. We hopen dan ook dat die een plaatsje krijgt in de lerarenkamer.