Projectoproep: Innovatief onderwijs ondersteund door ICT naar een doordachte visie en acties op jouw school

18 februari 2020

Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting onderwijsactoren aanmoedigen om werk te maken van de ontwikkeling van een visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT en de implementatie van digitale acties ter ondersteuning van deze visie. Deze oproep kadert binnen Veranderwijs.nu, het onderwijsvernieuwingsplatform in Vlaanderen.

​Wie kan een aanvraag indienen

Leerkrachten, ICT-coördinatoren, pedagogische begeleiders, schoolleiders, …. die actief zijn in een door de Vlaamse overheid erkende en/of gesubsidieerde school voor basis- en secundair onderwijs en die tijdens het schooljaar 2020-2021 een initiatief binnen het thema van deze oproep willen uitvoeren, kunnen een dossier indienen.

Timing: indienen kan tot en met 30 maart 2020

Financiële steun: tot € 4 000

Meer info vind je hier