Project competentieontwikkeling

05 juni 2019
  1. Leerlabo ‘Ondersteuningsconcept GOL(L)D’: Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit

We organiseren volgend schooljaar een leerlabo GOL(L)D onder leiding van Inge Van de Putte en in samenwerking met Eekhout Academy. We mikken op 20 deelnemers. Wie een opdracht heeft om leraren te ondersteunen in het omgaan met diversiteit is welkom.

Inschrijvingen via Eekhout Academy!
 

Waarom zetten we een leerlabo GOL(L)D op?

Er is de laatste jaren veel beweging in onderwijs: toenemende diversiteit, het M-decreet, het decreet leerlingenbegeleiding, hervorming secundair onderwijs, nieuwe leerplannen… Deze veranderingen brengen complexe uitdagingen met zich mee. Het is daarom noodzakelijk dat we leraren Gericht Ondersteunen in het Leren omgaan met Diversiteit. Het GOL(L)D-concept tracht hierop een antwoord te bieden.

In dit concept is het de bedoeling dat de leraar de regie in eigen handen houdt en groeit in zijn/ haar competenties die noodzakelijk zijn voor het omgaan met diversiteit. Zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, directies, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders … kunnen leraren hierbij versterken. Via dialoog en reflectie helpen zij de leraar om zelf tot antwoorden te komen (= activerende ondersteuning). De vorming heeft tot doel de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van activerend ondersteunen en diversiteitsdenken te verbreden en te verdiepen. Via verschillende bijeenkomsten krijgen de deelnemers kaders, inspirerende voorbeelden en handelingsgerichte strategieën om een activerende begeleidingsstijl eigen te kunnen maken. In alle onderdelen wordt competentiegericht, activerend en praktijkgericht gewerkt.

In het Onderwijstijdschrift Impuls (49/3; maart 2019) werd een uitgebreid artikel ‘Leerkrachtondersteuning, ondersteunen met het GOL(L)D-concept’ gepubliceerd (Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer, Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek). In het artikel wordt het ondersteuningsconcept gekaderd en uitgelegd.

Hierbij het volledige artikel, een PDF uit het Impuls-archief.

 

2.  Realiseren van kwaliteitsvolle IAC’s: regionaal infomoment 11 juni 2019, Centrum d’Abdij

Er leven veel vragen omtrent visie, regelgeving en concrete vormgeving van een Individueel Aangepast Curriculum (IAC-traject), voor leerlingen met een verslag in het gewoon basis- en secundair onderwijs. Wie betrokken is bij een IAC of wie interesse heeft om wat meer duiding te verkrijgen, is welkom. Het is toegankelijk voor coördinerende directeurs, directeurs, CLB-medewerkers, coördinatoren van de ondersteuningsnetwerken, zorgverantwoordelijken, leraren en pedagogisch begeleiders. Inge Ranschaert en Mieke Meire zullen vanuit onze netwerkorganisatie dit infomoment verzorgen.

08.30 – 09.00 u.
09.00 - 10.45 u.
10.45 – 11.00 u.
11.00 – 11.45 u.

Onthaal
Input + kans tot dialoog/vraagstelling
Pauze
Input + kans tot dialoog/vraagstelling

     Inschrijven via deze link.