Personeelsnieuws: Huis in Beweging

18 november 2020

Een monument verlaat ons ... Karine (Willocx), begeleider in maatschappij en welzijn, beëindigt haar loopbaan op 1 december aanstaande. Karine is in dienst gekomen in 1996. Samen met een collega voor opvoedkunde en iemand voor huishoudkunde vormde zij het trio voor Personenzorg, zijzelf voor het verzorgende luik.

Met het oog op de soepele opvolging in dit complexe studiegebied van maatschappij en welzijn zoals dat nu heet, is begin dit schooljaar Jolien Dewaegeneere aangeworven om haar te vervangen.

We danken Karine van harte voor deze enorme staat van verdienste en wensen haar het allerbeste toe bij deze welverdiende rust.