OWP Kwaliteitsontwikkeling op school (so)

18 april 2018

In de onderwijswerkplaatsen willen we Q-teams van scholen ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsbeleid op school. We kiezen daarbij voor een procesmatige benadering. Wie intekent, engageert zich als Q-team om kwaliteitsontwikkeling als prioriteit voorop te stellen. Dit betekent ook dat de pedagogische begeleiders zorgen voor de ondersteuning van dat team.

Lees verder …