Nieuwsbrief Nederlands

08 mei 2019

In deze nieuwsbrief lees je meer over ...

  1. Opvolging leerplanvoorstelling 1ste graad
  2. Deelbeurs leergroepen
  3. Tips

         - Gedifferentieerd toetsen: zo kan het!

         - Taalgericht vakonderwijs