Nieuwsbrief klassieke talen

09 oktober 2019

In deze nieuwsbrief klassieke talen lees je meer over ...

  1. Nascholingen

a. De dag van klassieke talen: reminder

b. Dag van het literatuuronderwijs

  2.  Didactische berichten

  3.  Juryleden Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks

  4.  Activiteiten voor leerlingen en leerkrachten

a. Lezing NKV

b. Sociale media in het Romeinse Rijk

c. Verteltheater : beleef de verhalen uit de Griekse mythologie

d. Workshops voor leerlingen Grieks

  5.  Tentoonstelling

            a. Ovidius in Metamorfose