Nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal

17 november 2020

In de nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal lees je meer over ...

  • (Inhaal)herdenken november 2020
  • Luistergesprekken met bisschop en beleidsploeg voorjaar 2021
  • Inspirerend materiaal advent-kersttijd 2020
  • Mededelingen godsdienstinspectie basisonderwijs
  • Mededelingen godsdienstinspectie secundair onderwijs
  • Levensbeschouwelijke diversiteit en vieren op school met andersgelovigen
  • Wegwijzers naar vorming in een katholieke dialoogschool
  • Uitsmijter