Lerend netwerk Frans bao

10 oktober 2018

Klastitularissen derde graad basisonderwijs met Frans in de opdracht die hun eigen onderwijspraktijk kritisch willen bevragen en verrijken én praktijkervaringen met elkaar willen delen, zijn van harte welkom op dit delend netwerk Frans. Je kan je tot 10 november inschrijven via deze link. Sessies zijn er op 21 november, 12 februari en 15 mei en dit telkens in ons onderwijscentrum d’ Abdij te Assebroek.