Info vanuit r.k.-godsdienst bao

03 juni 2020
  1. We blijven kiezen voor levensbeschouwelijke impulsen die leerlingen helpen om te gaan met wat zich in deze coronatijd voordoet.

Nieuwe impulsen:

Lesimpulsen Thomas kleuter en lager in coronatijd        

 

 2.   Studiedag ILC & RKG in ZILL

Voor de uitgestelde studiedag omwille van corona zijn nieuwe data bekend.

 

 3.   Halve pedagogische studiedag RKG en ZILL (nog 2 schooljaren lopende)

Scholen die wat dieper willen gaan in het aanbod voor de kleuterklas (RKG & Zill in de kleuterklas) kunnen, na overleg met de eigen inspecteur-adviseur, tijdens de halve pedagogische studiedag beroep doen op een sessie van An Declerk. Terwijl de eigen inspecteur-adviseur het aanbod brengt voor de leraren van het lager onderwijs, brengt An Declerck het aanbod voor kleuteronderwijzers. Na samenspraak met de eigen inspecteur-adviseur kunnen scholen hiervoor eventueel samenwerken.

Scholen die reeds de halve pedagogische studiedag (RKG & Zill) achter de rug hebben, kunnen voor de kleuteronderwijzers een uitbreiding op de gegeven input krijgen door één of meerdere nascholingssessies van An Declerck.

Een overzicht van de sessies van An Declerck

Voor de planning van jouw halve pedagogische studiedag neem je contact op met jouw godsdienstinspecteur-adviseur.