godsdienst - bao: extra studiedag

27 november 2019

De godsdienstinspecteurs-adviseurs nodigen alle leermeesters, werkzaam in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen uit op een extra studiedag met als thema: RKG & ZILL Deze studiedag gaat door op woensdag 15 januari in D’Abdij te Assebroek en op maandag 27 januari in De Bron te Harelbeke telkens van 09.00 – 12.00 uur. Inschrijven bij de eigen godsdienstinspecteur!

Een greep uit het programma:

  • Stilstaan bij de leeruitkomsten binnen het ontwikkelveld RKG en dit inhoudelijk verdiepen.
  • Inzicht krijgen in de verschillende kansen tot verbinding van de vijf generieke doelen uit het eerste ontwikkelthema van RKG met de andere ontwikkelthema's
  • De persoonsgebonden ontwikkelvelden verkennen
  • Zoeken hoe we vanuit de inhouden aangereikt door het ontwikkelveld RKG  linken kunnen leggen met ontwikkelthema's uit de persoonsgebonden ontwikkelvelden
  • De begrippen ‘focussen’ en ‘onderwijsarrangement’ een correcte invulling geven en in een ZILLIGE-context  kunnen concretiseren / uitwerken.
  • Vanuit de huidige handboeken zoeken hoe we het aanbod vanuit ZiLL kunnen verrijken.