FORS!

30 juni 2020

Sinds een paar jaar is FORS een tijdschrift dat door het werkveld erg gesmaakt wordt. De combinatie van pedagogische verdieping met praktijkvoorbeelden uit West-Vlaamse klassen heeft daar ongetwijfeld voor gezorgd. Ook in het schooljaar 2020-2021 zetten we nog volop in op het nieuwe leerplan. Naast de ontwikkelvelden ‘ontwikkeling van wiskundig denken’ en ‘Rooms-katholieke godsdienst’ werken we in een tweetal nummers ook rond onderwijsarrangementen.

FORS is bedoeld om ook op personeelsvergaderingen of pedagogische werkdagen het leerplandiscours met het team te voeren. Een financieel haalbare vorm van professionalisering voor elke school.

Abonneren kan je door een mailtje te sturen naar ingrid.jost [at] katholiekonderwijs.vlaanderen; ook wijzigingen aan het aantal abonnementen doorgeven, doe je langs die weg.