Dit schooljaar geen GOK-controle in het so en in bubao

18 november 2020

In het schooljaar 2020-2021 zou de onderwijsinspectie een GOK-controle doen, omdat dit het laatste schooljaar is van de lopende GOK-cyclus in het secundair onderwijs en het buitengewoon basisonderwijs. Deze GOK-controle zal niet worden uitgevoerd.

Als gevolg van de coronapandemie worden de reguliere schooldoorlichtingen dit schooljaar ook kort gehouden. Daarom is beslist om noch de onderwijsinspectie noch de scholen met een afzonderlijke GOK-controle te belasten.

Dat betekent dat er dit schooljaar geen negatieve evaluaties met financiële repercussies kunnen worden uitgesproken.

 Lees meer <<<