De begeleidingsdienst van KathOndVla regio West-Vlaanderen zet zichzelf op de kaart

09 oktober 2018

Zoals eerder geduid, worden wij door het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs verplicht om een driejaarlijks begeleidingsplan op te stellen. Via de Nieuwsbrief van KathOndVla kon je hiermee al kennis maken. Het is de bedoeling dat wij vanaf de volgende regionale bijdrage even bij elk van de zes prioriteiten stilstaan.

Deze leidraad komt uiteraard niet zomaar uit de lucht gevallen want wij zijn er enkel door en voor onze doelgroepen uit dit brede werkveld van het Katholiek Onderwijs in West-Vlaanderen: de 300 scholen van het basisonderwijs verspreid over circa 450 vestigingsplaatsen, de zowat 150 instellingen uit het secundair, een kleine 50 scholen uit het buitengewoon onderwijs en een aantal centra voor het volwassenenonderwijs. Elk jaar hebben onze begeleiders tal van gesprekken om de vinger aan de pols te houden: wat zijn de voornaamste evoluties, waar liggen de noden, waarop zetten we in? Hieruit groeien dan o.m. dit begeleidingsplan en ons aanbod, dit laatste kenbaar gemaakt via onze brochures, deze Nieuwsbrieven (FLITS incluis), onze website, affiches …

Eind vorig schooljaar hield KathOndVla, eveneens binnen de monitoring van haar eigen kwaliteitsverhaal, een uitgebreide bevraging over haar begeleidingsdienst. De respons was groot waarvoor onze oprechte dank. Intussen is het eindrapport sinds kort beschikbaar; het bestaat uit een algemene resultatenanalyse enerzijds en een regionale synthese anderzijds. Deze week bracht de personeelsnieuwsbrief eerst de eigen begeleiders op de hoogte, nadien volgt er ook een externe communicatie.

We verhelderen dit effectiviteitsverslag op de inforonde van KathOndVla op 20 november aanstaande.