De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan

28 maart 2018

We belichten in de nieuwsbrieven de elf prioriteiten van de begeleiding.

De zevende prioriteit uit ons begeleidingsplan, is deze van ‘TAALBELEID ONDERSTEUNEN’.

Motivering: decretale opdracht Art. 15 §1.2°c

Maatregelen OD XIII

We zetten bovenop de reguliere werking extra in op ondersteuning van de scholen op het vlak van taalbeleid Nederlands d.m.v. een taalproject met taalbegeleiders. Het taalproject wil maximale ontplooiingskansen voor de onderwijstaal Nederlands bieden aan ‘taalbedreigde’ leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs voor een bepaalde doelgroep van scholen.

De begeleiding gebeurt op het vlak van taalvaardigheid, van school- en instructietaal en taalgericht vakonderwijs en van het positief omgaan met meertaligheid. Daarmee hopen we de structurele en strategische pogingen van scholen op het vlak van de ondersteuning van de taalleerbehoeften van hun leerlingen te begeleiden met het oog op het schoolsucces van alle leerlingen.

We stimuleren schoolteams om na te denken over hun aanpak van de ‘taalscreening’ zelf en over wat er daarna op de school moet gebeuren, welke acties in functie van hun taalvaardigheidsonderwijs ondernomen kunnen/moeten worden.

Doelen

*     We ontwikkelen en ondersteunen de expertise en competenties van scholen op het vlak van het taalvaardigheidsonderwijs Nederlands.

*     We ontwikkelen en ondersteunen de expertise en competenties van scholen op het vlak van Nederlands als school- en instructietaal/taalgericht vakonderwijs.

*     We ontwikkelen en ondersteunen de expertise en competenties van scholen op het vlak van onderwijs in een meertalige context.

*     We ontwikkelen en ondersteunen de expertise en competenties van scholen op het vlak van taalbeleid in de overgang van basis- naar secundair onderwijs.

*     We ontwikkelen en ondersteunen de expertise en competenties van scholen op het vlak van taalbeleid in functie van een verhoogde taalvaardigheid van de leerlingen in functie van de vier voorliggende doelen.

*     We ondersteunen schoolteams bij het opnemen van de maatregelen in verband met het in kaart brengen van de taalbeheersingsniveaus van de nieuwe leerlingen in het lager- en secundair onderwijs, en de opvolging ervan. In dat kader ondersteunen we het proces om het taalbeleid op de school (verder) uit te bouwen.