bao - Aparte tijden ...

25 maart 2020

Wat we nu met z’n allen meemaken, lijkt af en toe onwezenlijk.

Ondanks de moeilijke situatie gebeuren er echter schitterende zaken in onze basisscholen. Een oprechte dank daarvoor.

  • Wie nog wat ideeën wil opdoen rond afstandsleren kan altijd op de PROSITE van KathOndVla terecht. Behoud daar echter een gezond evenwicht in. We mogen een klascontext niet zomaar kopiëren naar een thuiscontext.
  • Naast het op peil houden van de kennis en de inzichten, komt voor een aantal kinderen vooral de persoonsgebonden ontwikkeling onder druk te staan. Ilse Vandewalle verzorgde op onze tweedaagse directies een workshop en bezorgde ons dit DOCUMENT MET EEN AANTAL AANDACHTSPUNTEN VOOR OUDERS

     Ook op deze website biedt KathOndVla je ideeën rond het omgaan met het psycho-sociaal welzijn van kinderen.

  • Bij de heropstart van scholen (wanneer dat ook zal mogen zijn), zullen we ons klassieke denken even opzij moeten kunnen zetten. Het zal immers geen klassiek schooljaar geweest zijn. Op dat moment zullen best schoolinterne afspraken gemaakt worden. Het kritisch bekijken van het resterend aanbod zal hoe dan ook noodzakelijk zijn. Als begeleidingsdienst zullen we zeker met kapstokken en concrete ondersteuning paraat staan.