Algemeen

 • 26 september 2018

  Even kort recapituleren: het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs verplicht ons een driejaarlijks begeleidingsplan op te stellen, noem het een vorm van schoolwerkplan met prioriteiten voor de volgende drie schooljaren.

  Een andere bepaling binnen datzelfde decreet noopt ons tot de redactie van een werkingscode die we bij de instellingen en hun personeel bekend moeten maken.

 • 26 september 2018

  Vanaf nu bezorgen wij tweewekelijks (tussen onze externe nieuwsbrieven door) een FLITS aan alle directies van onze scholen. Een hulpmiddel om initiatieven vanuit de begeleiding of anderen niet uit het oog te verliezen. Op één A4-tje krijg je een bundeling, telkens met de directe link om in te schrijven.

 • 27 juni 2018

  Door de aanstelling van Wim Simoens als directeur van Eekhout Academy is er een wijziging in de verdeling van de scholengemeenschappen voor de schoolbegeleiding.

 • 27 juni 2018

  NIEUWSBRIEF STUDIEGEBIED PERSONENZORG

  1. Kalender personenzorg schooljaar 2018-2019

       nascholingen

  2. Handleiding inschrijven via google-link

   

 • 27 juni 2018

  NIEUWSBRIEF HUMANE WETENSCHAPPEN                                                                      

  1. ​Kalender HW schooljaar 2018-2019
  2. Nascholingen
  3. Communicatie
 • 27 juni 2018

  Willen we nu reeds de nodige aandacht geven:

  • Woensdag 12 september 2018: ‘Dag van het kleuter’ (met 14 boeiende werksessies)
  • Woensdag 6 februari 2019: ‘Dag van het peuter en de kinderverzorgster’.
 • 27 juni 2018

  Bij regelmaat haalt het de media: een aantal leraren basisonderwijs voel zich bij het geven van Frans nogal onzeker. Voorkennis en spreekdurf zijn hierbij twee belangrijke parameters.

  Geïnteresseerd om je te professionaliseren?

 • 27 juni 2018

  Goed nieuws! Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen werd beslist om voor Oost- en West-Vlaanderen samen een halftijdse ZILL-coach extra te engageren. Dit betekent dat effectief alle scholen die zich voor een aanbod op de wachtlijst hebben geplaatst aan bod komen. De nieuwe coach is Els Bostyn.

 • 27 juni 2018

  Het is me een jaartje geweest. Ik weet dat het nog niet volledig voorbij is, velen onder ons blijven de eerste week van juli nog aan het werk, maar het tempo zal toch al aangepast zijn. De manier waarop we naar dit schooljaar terug kijken hangt af van onze context. Sommigen zullen er met heimwee aan terug denken, anderen maakten gebeurtenissen mee die sporen nalaten.

Pagina's