Aanvangsbegeleiding beginnende leraren

29 augustus 2018

Op woensdagnamiddag in oktober zijn er ontmoetingen gepland met de vakbegeleider(s). Elke leraar krijgt de kans om zijn/haar begeleider(s) buiten de schoolcontext te ontmoeten.

Er wordt informatie gegeven over documenten van de leraar (lesvoorbereiding, jaarplan, agenda), leerplannen, werking pedagogische begeleiding West-Vlaanderen ...

Verder wordt stilgestaan bij de eerste ervaringen, vragen en mogelijke problemen op de werkvloer.

Via deze digitale link vind je de planning voor het schooljaar 2018-2019.

Inschrijven kan je hier.