Aanbod VIVES: Hoe leraren voorbereiden op en/of ondersteunen bij de toename van gedragsproblematieken in de klas?

18 april 2018

Dit thema staat centraal tijdens de eerstvolgende vergadering van de Permanente Onderwijscommissie van het Studiegebied Onderwijs VIVES. Deze vergadering heeft plaats op donderdag 26 april 2018 van 18 tot 20.30 uur in onze campus in Brugge

De Permanente Onderwijscommissie is een formeel beslissingsorgaan waarin studenten, het werkveld, de pedagogische begeleiding, docenten, opleidingshoofden … opgenomen zijn die samen de wijzigingen in het curriculum en in het toetsbeleid van iedere opleiding tot leraar bespreken en bekrachtigen. Naast deze formele opdracht, willen we tijdens deze vergaderingen ook ruimte maken om actuele thema’s en ontwikkelingen te bespreken, met de bedoeling ervaringen en inzichten te delen.

Vandaar ook dat we tijdens de vergadering van 26 april 2018 ruim aandacht besteden aan het thema 'toenemende gedragsproblematieken bij kinderen en jongeren, en hoe daarmee om te gaan als leraar'.

Tijdens het eerste plenaire gedeelte beluisteren we drie exemplarische insteken waarin wordt verduidelijkt hoe studenten op dit gegeven worden voorbereid tijdens hun opleiding, welke problematische situaties zich momenteel concreet voordoen in scholen en welke initiatieven de pedagogische begeleiding in dit kader ontplooit. Daarna wordt in het tweede gedeelte in kleinere (niveaugebonden) groepen doorgewerkt, dit met de bedoeling te pakken te krijgen hoe het gehoorde concreet vertaald kan worden naar de eigen context, en vooral ook hoe de verschillende partners (lerarenopleiding, pedagogische begeleiding en werkveld) elkaar kunnen vinden en versterken bij het zoeken naar antwoorden en oplossingen. 

Heb je interesse om deze avond bij te wonen?

Dit kan door je aan te melden via onze inschrijfmodule. Graag in het veld ‘opmerkingen’ kort vermelden vanuit welke achtergrond je wenst deel te nemen en wat jouw functie is.