Aan de slag met het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit

28 maart 2018

In de meeste raden van directeurs van de regio werd reeds een voorzet gegeven voor het aanbod van de pedagogische begeleidingsdienst voor het schooljaar 2018-2019. Er wordt een verzekerd aanbod gegarandeerd voor scholen die willen intekenen met een kernteam om aan de slag te gaan met het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit. Een begeleidingsaanbod op school- en op vakgroepniveau.

Meer info kan je verkrijgen bij de schoolbegeleider van je regio.

Via deze digitale bijlage vind je de presentatie van het ontwikkeltraject.

Inschrijven voor traject 1 of 2 kan in de nieuwsbrief van 18 april e.k.