AAN ALLE CODI's

20 mei 2020

Beste collega

In de nieuwsbrief van gisteren werd een artikel rond de zomerscholen opgenomen. Onder de rubriek ‘het initiatief’ staat vermeld dat je een zomerschool kunt oprichten met andere scholen, met je scholengemeenschap; het leek ons dus wenselijk om hierover met jullie vrijblijvend in gesprek te gaan.

Rubriek 8 gaat nog verder door onder de titel ‘modeltraject’ de scholengemeenschap als platform naar voor te schuiven.  Dit mag inderdaad geenszins als een (morele) verplichting worden aangevoeld maar anderzijds krijgen wij ook melding van een mogelijke opportuniteit.

Daarom organiseren we op dinsdag 26 mei om 15.00 uur een digitale bijeenkomst met de niveaucoördinatoren en de aanspreekpunten van KathOndVla voor deze thematiek; na een korte insteek krijgen jullie de kans om vragen te stellen.    TOEGANGSLINK

Voor de directies van het buitengewoon onderwijs komt dit item op de agenda van hun overleg van donderdag 28 mei (hiervoor aparte uitnodiging).

Het zou ons helpen om eventuele vragen vooraf aan je niveaucoördinator te bezorgen, zodat het gesprek vlot kan verlopen. Graag uiterlijk tegen maandagmiddag 25 mei.