In zorg gaat het over het werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit brede zorg waarbij de pedagogie van de hoop en het geduld centraal staat. In de focus staat het zorg dragen voor elke leerling, zodat elk kind gelijke kansen krijgt om tot leren te komen en dat elke leerling kan schitteren. In deze opdracht gaat het over:
  • omgaan met verschillen: kinderen met specifieke zorgnoden, specifieke socio-economische en culturele achtergronden
  • aanpak afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen
  • overleg en samenwerking