Wat doen we?

De pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen werkt volgens haar decretale opdrachten vraaggestuurd en aanbodgericht.