Pastoraal - Trefwoorden BuBaO

Je kan alfabetisch zoeken op trefwoord (A-Z), maar ook 'thematisch' :
     - bijbelverhalen
     - liederen
     - aanbod kleuters
     - aanbod onderwijsverstrekkers
     - het kerkelijk-liturgisch jaar verdiepen
     - het schooljaar verdiepen
     - het burgerlijk jaar verdiepen
     - de persoonlijke (be)leefwereld verdiepen.
 
Als je een trefwoord aanklikt, opent de desbetreffende 'pastorale impuls' in een apart tabblad.

A

aansteken/aanstekelijk
adelaar 1 - 2
advent 1 - 2- 3- 4
adventsfiguren
David (+Nathan)
Engel
Jesaja 1- 2- 3
Johannes de doper1- 2-3
Maria 1- 2
adventsgebeden 1 - 2
adventshuisje
adventskrans 1 - 2- 3
akkoord, daar zit muziek in
alfa-moment (bij sterfgeval)
as(woensdag)
afscheid 6de leerjaar 1 - 2 - 3
afscheid november
arendsoog
assertief
armoede 1 -2

B

baston
bedelaar (Sint-Maarten)bedevaart 1 - 2
bedevaartsplaatsen
Begin schooljaar
- Akkoord, daar zit muziek in
- Gewoon anders
beker (kelk-overwinning)bewegingsopvoeding 1 - 2
bewegen - bewogen
bezoek (advent)
bezoek (God op bezoek)
biecht
bloemen in het veld, vogels in de lucht
bloemen (meimaand/Moederdag)
bloementapijt (Guatemala)boekentassenzegen 1 - 2-3
boete
boom
boontje voor
boarding pass
boten
brieven van Paulus (in de taal van kinderen)
(model)brieven bij overlijden/zeldoding/ziekte
brood en religieuze feesten
brood (de geschiedenis van)bruggen bouwen

C

carnaval (achtergrondinfo)
Christoffel
communicatie
condoleren
conflict
crisissituaties op school:
- aanslag
- diversiteit
- dood
- herdenking
(kind/leerling, collega)
- misbruik
- moord
- ongeval
- uitwijzing
- weekendongeval
- zelfdoding
- ziekte
culturellen

D

dankbaarheid
deur
dragen
digitalisering
dikke truiendag
Dimitri
donker
dood (door ramp)
Driekoningen/drie wijzen
drinken
drinken (toast op nieuwe jaar)
drinken (einde schooljaar)
dromen
duif

E

echtscheiding
energie
ei (Tangramspel - Pasen)
einde schooljaar 1 - 2 - 3 - 4
er zit meer in je
eten

F

fairplay
fair-trade
feest(en)
feestmenu
feeststemming
filosoferen met kinderen
Franciscus van Assisi 1- 2 - 3 - 4 - 5

G

gaarne zien
ganzen
gaven van de Geest
gebedskraal (in diverse religies)
geboorte
gedenken wie gestorven zijn
Geest
geluk 1 - 2
gelukssymbolen
geroepen
gesprek (bezinningsgesprek kinderen)
getuigen
getuigen (over geloven door kinderen)
geweld(loos)
gewoon anders 1 - 2
gezien worden
gezondheid
gids
Godslamp
goedheid
Goede Vrijdag
goed gezien
groeien
groeten (advent)grootouderweek
'Groote oorlog 1' - 2
grootouders en
geloofscommunicatie

gymzaal

H

haathandicap
handpalm (naam)
hart 1- 2
heilige Geest
her-in-neren/herinneringen troosten
houden van
huilen

I

icoon (Sint-Nicolaas)
intenties (bedevaart) 1 -2
inkeer 1 - 2
instrumenteninternetinterreligieuze figuur Abraham=Ibrahiem

J

jas
Jezusbeelden bij kinderen
(achtergrondinfo)

Jezuskaars

K

kaarsen 1 - 2
kansen grijpen
kerkhofbezoek
kei/steenrots
kerstbestandkerstboom 1 - 2
kerstfeest (geschiedenis)kerstgebedenkerststal 1- 2- 3kerststronkkerstverhaal- kinderen 1- 2- 3- kleuters- volwassenenkerstwake 1- 2kist/koffer
kijk (een andere kijk)
klaskaarsklaskruisjeklerenkleuren (herfst)kerkwerk multicultureel samenlevenklokknoop (in de knoop)
koken
koninkrijk van Godkoetskoffie(stop)
kruikkruissymbolen en hun betekenis
kruistekenkruisweg

L

lamme
lamp
Laudato si
lauwerkrans
leerhuis (betekenis)
leerplan bewegingsopvoeding
legende (Sint-Nicolaas/
Sint-Maarten)

lerarenkamer
leve mama/leve papa
lichaam 1 - 2- 3
licht 1- 2
licht doorgeven
licht van de wereld
lichtjesstoet
lichtmis
-achtergrondinfo
-vieringen, gebeden,zegen...
liefde is...
liefdevol
lijden, pijn en rouw
liturgie op school (visietekst)
lucifer

M

maaltijd

Magnificat
man/vader/vake/opa/pepe
mantel (Sint-Maarten)
mariabeeld (uitgave beeld begeleidingsdienst)
Maria Lichtmis
Maria (meimaand/Pinksteren)Martinus
maskers (klascelebratie)meibedevaart
meimaand (betekenis)
melk
message in a bottle
Messias
Missio: duidingstekst
Missio: gebeden 1 - 2
Missio: ontmoeting
Missio: missionarissen 1 - 2
Missio: sterzingen
Missio: celebraties 1 - 2- 3
Missio: samen inzetten op de
toekomst

Moederdag/moeder-zijn/moeke
moeke/mama/meme/oma
mosterdzaad
Mozes: sandalen
Mozes: uittocht
multimedia
muziek in de bijbel

N

Nest
Nicolaas van Myra
nieuwjaar
nieuwjaar: klascelebratie 1-
2
nieuwjaar: gebeden 1- 2- 3
nieuw schooljaar
- 'op stap'
- 'boordevol energie'
- 'goed gezien'
- 'Niemand is zoals jij'
- klascelebratie
- gebeden
- akkoord, d'r zit muziek in
- gewoon anders
nooit meer oorlog

O

olie
Olympische spelen
oma/omoe/meme/moeke
oorlog
onderweg
online
ontmoeten 1 - 2
ontmoeting van de Heer
(Lichtmis)

ontsteken/doven
opdracht van de Heer
oprapen of laten liggen
opvoeders
onmacht
ooievaar
ouder/kind
ouderdom
ouderzegen

P

paassymbolen
Palmzondag 1 - 2- 3
pannenkoeken (Lichtmis)
Pasen 1 -2 - 3- 4
pelikaan
pesten
pick-nick
pijn
Pinksterverhaal
pluim
plusteken
prins Carnaval
proeven
punten

R

rapporten (6de jaar)

recept
reizen 1 - 2 - 3
refter/eetzaal
reisgids
ring
Robby (Welzijnszorg)
roeping
rouw
rouwkoffer 1 - 2
rouwverwerking (websites)
rozen
rozenkrans op kindermaat
ruzie

S

samen
sandaal
sandalen
sacrament vergiffenis
schaduw
schaap (adventsverhaal)
schepping
schijnen
schoen
schoenen
schoolinkom
schoolkaars
schoolpoort
senioren en kleuters
sinterklaas/Sint-Nicolaas 1 - 2
Sint-Maarten
slapen
sleutels 1 - 2 - 3
snel en traag
symbolen
soberheid
sociale stage op school
solidariteit (verhalen) 1-2-3
soepstop (verhalen)
soepstop
soldaat
speelplaats
spons erover
sport 1- 2
spreken (getuigen)
sta op (40 dagen)
stappen
steekvlam
sterren (hemel) 1 -2
sterven
stilte
stille/sacrale/lege ruimte/bezinningsruimte...
stralen/stralend licht
supporter

T

tafelen
tafelgebeden voor kinderen 1
- 2
Tarcicius
Tau-kruis
tent
terreur 1 - 2
thee
tien geboden
tijd
touw
tranenkruik 1 - 2

U

uittocht

V

Vaderdag/vader-zijn
vadertje Panov
varen naar het diepe
vakantie 1 -2- 3- 4 - 5
valentijn
vasten 1 - 2
vechten
veertigdagentijd 1 - 2
verbondenheid
verlichting (lamp)
verdriet 1 - 2
verdriet en troost bij
kleuters en kinderen
(uitgave DPB Brugge)

vergiffenis 1 - 2
verkeerstekens
verlangen (advent)
verliefd
verrekijker
verwachten
verzoenen 1 - 2
vieren is/leven vieren/
geroepen om te vieren

vijf blijde mysteries
vlam/ontvlammen 1 - 2 vliegen/vleugels
vlinders (kleuren)
voedsel
voeten/voetspoor 1 - 2
vogels in de lucht
vonk
vrede/sjaloom
vredesweek
vreugdedans (Lichtmis)vriendschapsweek
vrijwilliger
vruchten van de Geest
vrolijkheid
vrouw
vuur en vlam 1 - 2
vuur (Sint-Maarten)

W

waakvlam
wachten 1 - 2
wake met de school (n.a.v.
uitvaart)
wakker voor vrede
wakker worden/ontwaken
wapen je met vrede
warme school
wekker
welzijnszorg
- armoede: geen kinderspel
- armoede verjaart niet
- armoede op den buiten
wensen
wapens/ontwapenen
water (inkeermoment)
water (zegenen)
wegwijzer
wensbloemen maken
wijn
winterkoninkje
Witte Donderdag 1- 2
wolf/wolven
(w)onderweg
wreed/vrede

Z

zaad
zalig (Prediker)
zaligsprekingen
zee
zegen en zending
zegenen
zegenen van adventskransen
zegenen
van (klas- en school)kaars

zending (Griekse zending)
zien 1 - 2
zien/kijken/licht
zon
zondagsviering
(Moederdag/Vaderdag)

zonnebloemen
zonnelied 1 - 2
zorg dragen
zwaan
zwaluw

BIJBELVERHALEN

Abraham 1 - 2
adelaar/vliegen
Bartimeüs
barmhartige Samaritaan
bedelaar aan de poort
broodvermenigvuldiging
David maakt muziek voor Saul
doopsel van Jezus
Elia (profetenmantel)
Emmaüs
Filippus en de Ethiopiër 1 - 2
Gaven van de Geest
(brief aan Galaten)

Goede Week1 - 2
herdenkingsviering/uitvaart
Hooglied van de liefde
Isaäc en Rebecca
Jakobsladder
Jesaja
Jesaja (advent)
Jacob zegent zijn kinderen
Johannes de Doper
Johannes de Doper (advent)Johannes de Doper
(dubbele kleding)

Jozef (veelkleurige mantel)
Kaïn en Abel
Kana 1- 2 - 3
Kana (meimaand/Moederdag)Kerstverhaal 1 - 2
Kerstverhaal (N. Ter Linden)
de lamme
Licht van de wereld
Magnificat
Maria 1 - 2
Maria bezoek (engel Gabriël)
Maria Magdalena
Martha en Maria
mosterzaadje
Mozes 1 - 2
Noach (Ark)
Paasverhaal 1 - 2
Paulus 1 - 2
Paulus (brieven van)
Petrus (steenrots/Vaderdag)Pinksterverhaal
Prediker
Prediker 15(Wijsheid)
roeping van Elia
Saul (koningsmantel)
Samaritaanse vrouw
Samuël
Simon en Hanna
7 doorvertalingen
(let op de) vogels in de lucht
vaar naar het diepe
Zacheüs 1 - 2 - 3
zalig (Prediker)
zaligsprekingen

LIEDEREN

Aan tafel, aan tafel
Abraham, Abraham
Adem van vuur
Advent is dromen
Als alles duister is (Taizé)
Als de lichtjes doven
Als het donker is zegt Jezus
Bouwen aan vrede
Christus Gij zijt het licht
Daar wordt op de deur geklopt(Advent)
Eerlijk spelen (Welzijnszorg)
Een kind, een licht
Eens wordt alles beter
('We shall overcome')
Ga je mee? 1- 2
Gods licht zal weldra branden
God van alle mensen, luister naar ons zingen
'Goede Week'-lied 2013
Handen gevraagd
Hé, jij, kom erbij
Heer ik luister
Het altaar staat reeds klaar
(CD eerste communie)
Het lied van Maria ('Ik voel
me blij') 1
- 2
Het spoor dat ons naar
kerstmis voert
Hevenu shalom alechem
(Ik wens je vrede van God)

Ik geloof, ik vertrouw en
waag
de sprong 1 - 2
Ik voel me blij, ik voel me vrij
Jama tatta
Je hebt een vriend (K3)
Keer u om naar ons toe 1- 2
Kijk naar de stroom
Kom uit die boom (Zacheüs)
Laat mij een ster zijn in de
nacht

Laat zo je licht maar schijnen 1 - 2
Laudato Si
Lied bij de adventskrans
Lied van de schepping
Lied van het licht (advent)
luisterliederen bij pijn en
verdriet

Maak een vrolijk geluid
voor de Heer

Niemand hoeft alleen goed of slecht
Rugzaklied
(eerste communieproject)

Samen aan tafel 1 - 2
Samen is veel leuker
Steek de lamp aan
Stille Nacht(1914-1918)
't Is feest vandaag
This little light 1 - 2
Vaderdag (Marco Borsato)
Vlammetje, schijn maar zacht
Vlammetje:een enkel vlammetje geeft licht
Vliegen (Toon Van Bellegem)
Vrede draait om kleine dingen
Vrede voor jou
Vrede voor jou en vrede voor mij (v.d. Waa)
Waai met uw Geest, Heer
Wakker voor Jezus (Goede Week-lied)
Weet je 't al? (advent)
Welkom, Welkom, kom erbij
Wie danken jou, mijn goedeGod (Zonnelied Franciscus)
Wij bidden dat wij licht voorelkaar
Wij bidden en wij vragen
Wij gaan weer verder
Zeg, weet je 't al, Jezus is geboren
Zegenliedje
Zonnelied (Franciscus van Assisi) 1 - 2

FILM(youtube)

lightheaded (licht doorgeven)
lights of the world
(geïnspireerd zijn)

samen (samen musiceren)

AANBOD VOOR KLEUTERS

advent: groeiverhaal
adventcelebraties adventskalender (schaapje) "bidden met kleuters"
(gebedenklapper VVKBaO)

blaastekening
gebeden en versjes
begin schooljaar
Goede Vrijdag
Goede Week
grootouderweek:
verdiepende initiatieven
met grootouders

hemelse mantel maken
kerstspel voor en door
kleuters

kerstverhaal voor kleuters
klaskaars
- aanmaken en versieren
- kringgesprek en celebratie

kleuterzegen bij Lichtmis
lichtjesstoet
filosoferen over geluk
Moederdag
paasviering met kleuters 1
- 2
Palmzondag
Pasen
Sinterklaas en advent
Sinterklaas: klasgesprek
Sinterklaas: pakjesspel
Vaderdag
verzoening
verdriet en troost bij
kleuters en kinderen
(uitgave DPB Brugge)

vrede
vreugdedans (Lichtmis)
welkom derde kleuterklas
Witte Donderdag
zintuigelijk vieren (Goede week)

VERDIEPINGSMOMENT ONDERWIJS-VERSTREKKERS

Begin schooljaar
-'open schoolpoort'
- 'een nieuwe aanvang
nemen'

- onthaalcultuur op school
- 'vurig aanbevolen'
Einde schooljaar
'baggeren in de vaarroute'

advent
advent: verdiepende teksten
rond 'deur'

adventskalender
doodgaan (wat kleuters/
kinderen ervan begrijpen)
een 'schitterende'leraarskamer
een stralende schoolinkom
feesten op school
Franciscus/vrede/schepping 1- 2
Goede Week
Grondtoon die ons drijft
'De Groote Oorlog'
grootouderweek
herdenken en gedachtenis opschool
hoop op pasen
(rouwen op school)

Jezusbeelden bij jonge kinderen
Kerstfeest en kerststal(ontstaan)
Kerstverhaal 1 - 2
Lichtmis
Mariabeeld
Maria en haar zoontje
Mensen, veel geluk!
Missio en solidariteit
Missio en ontmoeting
Nieuwjaar
- 'een keerpunt'
- 'Gelukkig Nieuwjaar'
OKB en Kerst
schoolfeest vieren
Sinterklaas (3 aanzetten)Teamspirit
vieren met kleuters
Vrijwilligers
wakker voor vrede
website: 'een andere kijk'
zendingsteksten 6de jaar
(ook voor in rapporten)

EUCHARISTIEVIERING DIRECTIETWEEDAAGSE

Aanzet - inzet
(inspireren - groeien -
verbinden) (2014)

Bezielend leidinggeven (2008)
+'stil staan bij de zaligsprekingen'
Communicatie verbindt (2010)

Communicator en coach (2011)Droom de onmogelijke droom
(2013)
Gezien worden en zien (2009)Mensenvisser - 'uit mensen
leven naar buiten lokken'
(2012
)

KERKELIJK-LITURGISCH JAAR

advent 1 -2- 3 - 4- 5 - 6
allerheiligen/allerzielenaswoensdag
biecht/boete/verzoeningdrie koningen
doopsel van de Jezus
Franciscus van Assisi 1 - 2 - 3 - 4Goede Week 1- 2
Goede Vrijdag 1- 2 - 3
kerkelijke feesten vierenkerstdag 1 - 2- 3
kerstwake 1 - 2- 3- 4
kerkhofbezoek
lichtmis 1 - 2
- uitgewerkte vieringen
- gebeden
- kleuterzegen
-7 doorvertalingen
van het Bijbelverhaal

- afbeeldingen
Maria (nieuw Mariabeeld)meimaand 1 - 2
meimaand/Moederdag
Missio 1 - 2- 3- 4
palmzondag 1- 2- 3
Pasen 1 - 2- 3- 4
Pinksterensacrament van de verzoening
sterzingen
stille/sacrale/lege ruimte/ zingevingsruimte ...vasten
veertigdagentijd 1 - 2- 3
vredescelebratie
welzijnszorg 1 - 2- 3
Witte Donderdag

BURGERLIJK JAAR

01 oktober (internationale muziekdag)
carnaval
dag van de vrijwilliger
dikke truiendag
feest(en)
'de Groote Oorlog'
grootouderweek
herfst
intern. dag van de vrede (21/09)
intern. dag van de geweldloosheid
(02/10)

intern. dag van de muziek (01/10)
Moederdag
nieuwjaar 1 -2- 3- 4
Olympische Spelen
pannenkoeken (Lichtmis)
Sinterklaas 1 - 2
Sint-Maarten
terreur 1 - 2
Vaderdag
Valentijn
vredesweek 1 - 2
vriendschapsweek
wapenstilstand

SCHOOLJAAR

afscheid zesde leerjaar 1 -
2- 3
alfamoment (bij sterfgeval)bedevaart 1 - 2
bewegingsopvoeding 1 - 2
boekentassenzegen 1 - 2 -3
condoleren
crisissituaties
culinair/solidair
doopsel op schoolleeftijd
een'schitterende'leraarskamer
een 'stralende' schoolinkom
einde schooljaar 1 - 2- 3
einde schooljaar: zendings-
en zegenbeden
(ouders/leerkrachten)

feesten op school
klaskaarsen
- aanmaken
- klasgesprek
- celebratie

klaskruisje
koffiestop
lichtjesstoet met kleuters
(Lichtmis)

nieuw schooljaar 1 - 2 - 3- 4 - 5ouderzegen (Lichtmis)
rapporten (zesde leerjaar)
schoolfeestsociale stage op school
tafelgebeden voor kinderen 1- 2 vakantie 1 - 2vieren met kleuters
verdriet, rouw, pijn, on-
macht, lijden

wakker voor vrede (begin
schooljaar)
zendings-
en zegengebeden

zesdeklas (afscheid) 1- 2

PERSOONLIJKE (BE)LEEFWERELD

afscheid 1 - 2
bidden bij de klaskaars
feest
conflict/ruzie
filosoferen met kinderen
gebedgedenken wie gestorven is
1
-2
gelukkig zijn/geluk
geweld
groeienheilige Geest
herinneren
houden vaninkeer
kleuterzegen (Lichtmis)
leve mama/leve papa
(Moederdag/Vaderdag)

liefde
lijden, pijn, onmacht, ver-
driet, rouw

oorlog/geweld
reizen 1 - 2 - 3
roeping
rouwensoberheid
solidariteit 1 - 2
sport
sport/fairplay/wel in je vel
stilte
troosten 1 - 2
uitvaart (tips bij aanwezig-
heid van kinderen)

vakantie 1 - 2- 3
vergeven/verzoenenverdriet 1 -2
verzoening en vrede
wachten 1 - 2