Pastoraal (Bu)Bao

BD.jpg

​Broederlijk delen tot iedereen mee is...​ (klik op de foto)

Wakker voor Jezus

In dit slotjaar van de Grote Herdenking (2014-2018) sluiten we met het aanbod voor de Goede Week aan bij deze thematiek. We koppelen het grote herdenken van het Jezusverhaal en dat van de Groote Oorlog aan elkaar. We doen met deze bundel​ ook een volledig zelfstandig aanbod voor kleuters en kinderen uit het (buitengewoon) basisonderwijs. Een sterk accent in deze vieringen zijn de aanzetten tot zintuigelijk vieren.

 

Goede Weekbrevier, verdieping voor onderwijsverstrekkers​

Met dit 'Goede Weekbrevier​' stappen we in onze joods-christelijke traditie van het dagelijkse gebed. Vele christenen kiezen een vast tijdstip om te bidden: voor sommigen is dit een kort gebed wanneer ze in de auto stappen. Anderen kiezen een moment bij het slapen gaan, of wat meer tijd bij het begin van de dagtaak. Er zijn vele mogelijkheden, wat langer, wat korter… In veel vrije scholen is een gebedsmoment bij het openen van de dag een vaste, stevige traditie. Ook voor de leerkracht is dit vaak een dagelijks Bron-moment. Maar soms is er bij de leerkracht een verlangen naar meer. De Goede Week is hierbij zeker een gunstige tijd. 

Dit Goede Weekbrevier biedt voor elke dag gebeds- en bezinningsteksten aan die persoonlijk of in groep gebruikt kunnen worden. Daarnaast bieden we ook achtergrondinformatie bij de Goede Week. Waarom noemen we die week 'goed'? Hoe ging het verder met Judas?...  Er is gekozen voor nogal wat 'lege' ruimte. Die leegte kan gevuld worden met eigen gedachten, ervaringen, bedenkingen… 

We hebben geprobeerd om van alle teksten de auteur of de bron te vermelden. We vonden dit echter niet altijd terug, we verontschuldigen ons hiervoor en brengen graag de correctie aan! We hopen dat deze drukke laatste week voor de paasvakantie alle kansen mag krijgen en geven om deze als een 'heilige, gunstige, goede week' te beleven! We wensen het jullie toe!

 

PASTORALE IMPULS 2017-2018

logo regio west.gif
 
1 PASTORALE IMPULS SEPTEMBER 2017-2018

uit de inhoud:

openingsvieringen bij aanvang schooljaar 2017-2018

  • aanbod (Bu)BaO pag. 2 – 11
  • aanbod kleuter pag. 12-14
  • aanbod (Bu)SO pag 15-23
2 PASTORALE IMPULS OKTOBER 2017-2018

uit de inhoud:

3 PASTORALE IMPULS NOVEMBER 2017-2018

uit de inhoud:

3b IDEEEN VOOR DE ADVENT 2017-2018

De advent van 2017 en het aanbod voor de adventswerking op school zijn doorweven met een gouden draad. Goud staat symbool voor echtheid, authenticiteit, puurheid. Zuiver goud is ook een geschenk dat de drie wijzen aanbieden, wanneer ze op kraambezoek gaan bij Jezus. Echt wijs zijn ze, zoals het Kind zelf dat ze bezoeken.

Vergeet ook niet een kijkje te nemen bij het aanbod van 'Muurkranten', het eigen aanbod van de regio's Mechelen-Brussel én West-Vlaanderen, evenals dat van 'Samen tegen armoede' en 'spoorZeS'. Alle directe linken tref je in bijlage.

Alle aanzetten en alle bijhorende links vind je HIER in een overzichtelijke bijlage.

4 PASTORALE IMPULS DECEMBER 2017-2018

uit de inhoud:

Vanuit het jaarthema 'dwars door alles heen', gaan we in deze bundel samen met de drie Koningen/de drie Wijzen op zoek naar 'allemaal schatten'.

De bundel bevat:

  • verhalen over de drie Wijzen voor het SO,
  • een rollenspel over de drie Koningen voor het BaO,
  • liederen,
  • verdiepende teksten en gebeden,
  • film- en achtergrondmateriaal
  • duidingsteksten
5 PASTORALE IMPULS VEERTIGDAGENTIJD 2017-2018

uit de inhoud:

  • In deze bunde​l vind je een gezam​enlijk liturgisch startmoment

 

LEESWIJZER

​ In de 'pastorale impulsen' vind je maandelijks aanzetten voor een gebedsmoment, een celebratie, verdiepingsmoment,… .
We bieden er iedere maand heel concrete teksten, ideeën, …rond éénzelfde jaarthema, die de school kan gebruiken als aanzet om een schooleigen 'viering' samen te stellen.
Hieronder vind je alle pastorale impulsen van de voorbije schooljaren (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016).

In de trefwoordenlijst kan je alfabetisch zoeken op trefwoord, maar ook thematisch

- Liederen

- Aanbod kleuters

- Aanbod onderwijsverstrekkers

- Het kerkelijk-liturgisch jaar verdiepen

- Het schooljaar verdiepen

- Het burgerlijk jaar verdiepen

- De persoonlijke (be)leefwereld verdiepen

 

PRAY FOR PARIS and FOR BRUSSELS

​Aanslagen in Parijs. Hoe ermee omgaan in de klas?

​ "Vergeld geen kwaad met kwaad", zegt Jezus. "Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede", zegt Franciscus... Een aanzet tot reflectie en gebed vind je hier. 

Aanslagen in Brussel​

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen van dinsdag 22 maart in Brussel-Nationaal Luchthaven en de metro Maalbeek vind je hier als Pray for Brussels een aanzet tot meditatie en reflectie.

Met Pasen vieren wij dat liefde en hoop uiteindelijk elk zinloos geweld zullen overwinnen. Goede Vrijdag en Pasen zijn dit jaar wel zeer concreet geworden. (Lieven Boeve)