Nijverheid

WELKOM op de pagina voor leerkrachten, TA(C)'s en directies nijverheidsonderwijs uit het bisdom Brugge.
Hier vind je aanvullend materiaal op de website www.dpbbrugge.be/mechanica, waarvoor een wachtwoord nodig is.
Gelieve het wachtwoord hiervoor aan te vragen aan de begeleider (jo.desutter [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Jo)).  Er is een wachtwoord vereist per domein.