Nieuws

Nieuws

15 oktober 2018
  • Raadpleeg de vacature hier.
10 oktober 2018

Klastitularissen derde graad basisonderwijs met Frans in de opdracht die hun eigen onderwijspraktijk kritisch willen bevragen en verrijken én praktijkervaringen met elkaar willen delen, zijn van harte welkom op dit delend netwerk Frans.

09 oktober 2018

Er wordt veel over co-teaching en team-teaching verteld. Heel wat scholen zetten er hun eerste stappen in. Maar wat houdt het precies in? Wat zijn de succesfactoren en de valkuilen?

09 oktober 2018

Het volgend nummer van ons tijdschrift (december) geeft praktijkvoorbeelden bij het ontwikkelveld ‘Innerlijk Kompas’. We merken dat FORS op heel wat personeelsvergaderingen gebruikt wordt om het gesprek rond het nieuwe leerplan te stofferen en aan te wakkeren.

09 oktober 2018

We vangen op dat er hier en daar wat verwarring is … Wanneer je als directeur, zoco, leraar met een bepaald ontwikkelveld kennis wil maken, dan vind je op dit overzicht per werkingsgebied twee keuzedata.

09 oktober 2018

Op 1 oktober ging het lerarenplatform officieel van start. Misschien zetten ook hier heel wat nieuwe collega’s hun eerste stappen binnen het Katholiek Onderwijs? We hopen dat ook deze jonge mensen de kans krijgen om op onze Ontmoetingsdag aan te sluiten!

09 oktober 2018

De brochure werd ook naar jouw school toegestuurd, één exemplaar per vestigingsplaats. Hier vind je de digitale versie.

Verwacht in deze brochure geen uitgebreid nascholingsaanbod, dat is immers onze kerntaak niet. Daar hebben we heel interessante partners voor, zoals Eekhout Academie.

09 oktober 2018

Niet alle scholen hebben elk jaar een instroom van anderstalige nieuwkomers. De context van je school zal hierin bepalend zijn.

09 oktober 2018

Bekijk onze website, de moeite waard om alle info, suggesties en aanbevelingen in verband met het ontwikkelveld rooms-katholieke godsdienst beknopt terug te vinden.

Pagina's