Inschrijvingen

23 oktober 2019
23 oktober 2019

Op 12 november 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het VademecumZorgbreed en kansenrijk onderwijsBouwen aan een school voor iedereen’. 

23 oktober 2019

Hoe bouwen we onze spreekactiviteiten zo uit dat leerlingen op het eind van de lagere school zelf een gesprek kunnen inleiden en afronden; zelf gespreksbeurten verdelen, oplossingen zoeken als een gesprek vastloopt … En … welke waarde hebben de klassieke spreukbeurten dan nog?

23 oktober 2019

Hoe pakken we op school meertaligheid, talige diversiteit aan? Hoe krijgen we de neuzen van alle collega’ s in dezelfde richting? Hebben we zicht op recente publicaties en de visie hieromtrent van Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Hoe zit het nu met talensensibilisering en taalinitiatie?

23 oktober 2019

Overleg je graag met collega’s op een actieve manier over je aanpak van de lessen Frans in je klas? Ben je op zoek naar actievere werkvormen om de betrokkenheid

23 oktober 2019

Een leergroep voor ervaren zorgcoördinatoren die hun coachingsvaardigheden willen versterken om in te zetten in het schoolteam. De leergroep herneemt de inhouden van vorig schooljaar

Werkvorm: leergroep (input, intervisie, delend leren)

Pedagogisch begeleider: Ann-Sofie Decoutere

23 oktober 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het bezinningscentrum van de Abdij van Averbode staan klaar met een nieuw programma Bezinning voor onderwijsmensen voor dit schooljaar.

Op vrijdagavond 22 en zaterdag 23 november 2019 dompelt Eric Haelvoet je onder in de ‘Zorg voor de hele mens’.

23 oktober 2019

Er is een nieuw regeerakkoord en Codi’s voor Codi’s gaan ermee aan de slag!

Beste coördinerend of algemeen directeur

De werkgroep voor coördinerend en algemeen directeurs heeft het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering met aandacht gelezen.
Heel wat stof om over na te denken, zeker als het over onderwijs gaat!

23 oktober 2019

REGIONAAL INFOMOMENT IAC (Individueel Aangepast Curriculum)

Op 27 november 2019 organiseren we in de voormiddag opnieuw een regionaal infomoment IAC in d’Abdij. Wie te maken heeft met een leerling met een verslag (basis- of secundair onderwijs), of wie interesse heeft, is zeker welkom.

Pagina's