Inschrijvingen

11 september 2019

Op 24 september 2019 staat ‘De dag van de informatica’ op het programma van 14.00 tot 17.30 uur.

Dit jaar staat die volledig in het teken van het nieuwe gemeenschappelijk leerplan ICT.

11 september 2019

Hoe bouwen andere scholen fase 0 en fase 1 van hun zorgbeleid uit? Hoe ziet het leerlingvolgsysteem in verschillende scholen eruit?

11 september 2019

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij voor alle nieuwe leden van het ondersteunend personeel (opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders…) een ontmoeting met de schoolbegeleider OP, Philippe Vercoutere.

11 september 2019

Doelgroep: leraren die het vak onderwijzen en de toelichting van het specifieke leerplan hebben gevolgd.

Doel: praktijkgerichte verdieping van het nieuwe leerplan Nederlands

Woe 25 sept.

11 september 2019

Doelgroep: leraren tweede jaar en/of tweede en derde graad die tijdens het schooljaar 2018-2019 een toelichting van een specifiek leerplan niet hebben gevolgd.

Doel: kennismaken met de nieuwe leerplannen.

Woe 25 sept.  

14:00–16:00 

11 september 2019

Doelgroep: leraren tweede jaar en/of tweede en derde graad die tijdens het schooljaar 2018-2019 een toelichting van een specifiek leerplan niet hebben gevolgd.

11 september 2019

Op woensdagnamiddagen in oktober (van 14.00 tot 17.00 uur) zijn er ontmoetingen gepland met de vakbegeleider(s). Elke leraar krijgt de kans om zijn/haar begeleider(s) buiten de schoolcontext te ontmoeten.

11 september 2019

Aanbod bedoeld voor leraren en directies die wat dieper met een ontwikkelveld kennis willen maken.

Per werkingsgebied bieden we een aantal mogelijkheden aan.

11 september 2019

Vorig schooljaar trokken wij met dit nieuwe decreet de boer op en bereikten we ontzettend veel directies en zoco’s. Misschien ben je nieuw in de job of kon je er vorig schooljaar niet bij zijn?

11 september 2019

Wil je binnen Zin in leren! Zin in leven! praktisch aan de slag om onderwijsarrangementen uit te werken voor begrijpend lezen?

Nascholing.be organiseert hiervoor een training van drie halve dagen in onderwijscentrum d’Abdij te Assebroek en dit op 10/12/2019, 20/02/2020 en 28/04/2020.

Pagina's