Inschrijvingen

30 juni 2020

Raadpleeg hier de brochure aanbod secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021. We hopen je op die manier te kunnen ondersteunen op school- en op klasniveau. Je vindt hier een ruim aanbod dat een antwoord wil bieden op jullie prioriteiten.

30 juni 2020

Al onze trajecten, leergroepen, onderwijswerkplaatsen … vind je op onze site. Het document wordt altijd geüpdatet, je kan er dus altijd de laatste info in terug vinden.

03 juni 2020

Door het volledig ontvriezen van de GON middelen en het optrekken van de ondergrens van de waarborgmiddelen en waarschijnlijk ook door extra injectie vanuit de begroting zijn er extra personele middelen voor de brede ondersteuningsnetwerken.

03 juni 2020

De helft van de sessies kon vóór de Coronacrisis plaatsvinden, voor de sessies die niet konden doorgaan is i.s.m. de ankers/schoolbegeleiders – voor de tweede keer op rij - een andere datum geprikt.

26 mei 2020

De competenties maken we binnen het ontwikkelveld RKG in ZiLL zichtbaar in het katholiek onderwijs.

Deze zijn goedgekeurd in het Vlaams Parlement en worden geïmplementeerd  binnen het leerplankader.

Omdat levensbeschouwelijke diversiteit in onze samenlevingen en in alle klasgroepen aanwezig is, gaan we hiermee actief aan de slag.