Frans - In de kijker

Frans in de balans

Meer nog dan een terugblik op een decennium wetenschappelijk toetsen van eindtermen, is dit boek een werkelijke gids en leidraad voor elke vakgroep Frans, en bij uitbreiding voor alle leerkrachten Moderne Vreemde Talen.

Door een rijke concrete en praktische ondersteuning kan het boek zonder meer als must worden beschouwd voor wie evaluatie in Moderne Vreemde Talen als prioriteit op de agenda heeft staan.

Frans in de balans suggereert vooreerst een breed scala aan invalshoeken om eindtermen (vb. informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze ordenen) in concrete vraagstelling om te zetten. Daarbij gaat in het boek veel aandacht naar het structurerende en beoordelende verwerkingsniveau.

Frans in de balans speelt ook in op de tendens om als vakcollega's te streven naar kwalitatieve gelijkgerichtheid. Dankzij de onderwijsexpertise van de samenstellers, wordt de klemtoon sterk gelegd op haalbaarheid, redelijkheid en reflectie. Wie samen aan toetsen wil werken, vindt er een zeer relevante en werkbare matrijs voor peerscreening. Vakgroepen die hun vorderingen qua leerplanrealisatie willen monitoren, vinden in Frans in de balans eveneens praktische tips en modellen.

Naast dit rijke aanbod aan ondersteunende tools, bevestigt of stelt het boek een aantal idées reçues bij. Hoe zit het met de verhouding tussen leerlingen en hun leerkracht Frans ? Halen leerlingen Moderne Talen nu in meerdere of mindere mate de eindtermen ? Heeft een leerkracht die Frans spreekt in de les werkelijk een positieve impact op het leerrendement van de leerlingen ?  Deze en andere vragen worden met de nodige nuances beantwoord vanuit de feiten en gegevens uit het onderzoek.

Aanvullend materiaal zoals de geluidsfragmenten van de peilingsproeven en paralleltoetsen 3de graad, of excel-formulieren om toetsen te screenen en te monitoren, kunnen via de meegeleverde code ook op de digitale omgeving van het boek worden gedownload.

Lamote, B., Desmet, P., & Janssen, R. (2014). Frans in de balans. Van peilingsonderzoek naar toetspraktijk. Antwerpen: Garant.