Frans

Welkom op de site van de vakbegeleiding Frans Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio West-Vlaanderen.

We proberen via deze site zowel ervaren als recent gestarte leraren Frans informatie aan te bieden en een aantal documenten ter beschikking te stellen die voor de lespraktijk of voor de vakgroepwerking een meerwaarde kunnen betekenen.

Heb je verdere vragen of ga je graag in op één of ander thema, aarzel niet je vakbegeleider te contacteren : Jan De Waele (jan.dewaele [at] katholiekonderwijs.vlaanderen ( ​)

 • Volgende onderwerpen komen aan bod binnen dit onderdeel van de website:

  • Verhouding leerplandoelen en eindtermen
  • Frans spreken tijdens de les ?
  • Wat met de 40/60-regel ?
  • Ned. antwoorden op tests CO en CE
  • Driloefeningen versus taaltaken
  • Dictee en EE
  • Handboek versus leerplan
 • ​Als vakbegeleider ondersteunen wij graag een aantal initiatieven die door diverse organisaties worden ingericht en een verrijking kunnen betekenen voor onze lespraktijk of voor onszelf.