Nieuws

 • 27 maart 2018

  Een interessante partner in het werken rond wereldburgerschap met jouw school … Kleur Bekennen spitst zich toe op het vormen van leraren en werkt ook voor het buitengewoon onderwijs een passend aanbod uit.

 • 20 april 2018

  Heb je voor het eerst (een) anderstalige nieuwkomer(s) in de klas?  

 • 27 maart 2018

  Met de werkgroep bekijken we tijdens de paasvakantie de opnames van de verschillende keynotes. We kregen niet de toestemming om die in hun totaliteit op de site te plaatsen. We proberen er een aantal passages uit te halen waarvan we vermoeden dat ze directies op personeelsvergaderingen of pedagogische werkdagen kunnen ondersteunen.

 • 27 maart 2018

  Ben jij nog op zoek naar de ideale klik met de ondersteuner die een voormiddag in je klas komt? Je bent ervan overtuigd dat je je lessen nog auti-vriendelijker kan organiseren? Hoe kan je een anderstalige nieuwkomer best tot leren brengen? Heb jij ook moeilijke leerlingen in je klas?

Pagina's